Halloween party ideas 2015


1. Đồng phục: Áo sơ mi đóng thùng; Mang thẻ sinh viên; Không mang dép lê.
2. Sơ đồ, vị trí:
(Cột cuối cùng là số ghế)


3. Thời gian. địa điểm:
- Đối với sinh viên nhận danh hiệu: có mặt lúc 18g00 tại Hội trường lớn;
- Đối với sinh viên dự lễ: có mặt từ 18g15 đến 18g45 tại Hội trường lớn;
4. Liên hệ:
- Các bạn tham dự lễ liên hệ (không nhận danh hiệu): Như Ngọc (0987.764.670)
- Các bạn nhận danh hiệu liên hệ: Tuấn Nguyên (0121.424.0565)
Được tạo bởi Blogger.