Halloween party ideas 2015

Hôm nay 07/01/2015, BCH Liên chi hội đã tổ chức họp BCH Liên chi mở rộng tại Phòng thảo luận A, Trung tâm học liệu, nhằm kiểm tra tiến độ chuẩn bị cho chương trình Tình An Giang lần 3. Tại buổi họp cũng đã thông tin một số điểm mới trong hoạt động Giữ gìn vệ sinh môi trường và hoạt động Hướng đến lợi ích cộng đồng.


Tham dự có BCH Liên chi hội, đại diện các Chi hội trưởng, Chi hội phó các đơn vị chi hội trực thuộc. Về nội dung chuẩn bị cho chương trình Tình An Giang, các đơn vị Ban tổ chức nhấn mạnh lại các điểm mới, quy định trong các cuộc thi Thiết kế khung ảnh, Thiệp xuân do CHSV Thoại Sơn là trưởng Ban tổ chức. Đơn vị CHSV Châu Đốc - Tịnh Biên báo cáo tình hình chuẩn bị cho Trò chơi lớn Hào khí Thất Sơn ngày 18/01/2015. CHSV Châu Phú - Tân Châu thông tin về hoạt động thu gom Xuân Yêu Thương. CHSV Chợ Mới trình bày về kế hoạch duyệt chương trình văn nghệ Tình An Giang.

Duyệt chương trình văn nghệ Tình An Giang
- Duyệt lần 1 vào lúc 17h00 ngày 20/01/2015 tại sân Văn phòng Đoàn
- Duyệt lần 2 vào lúc 17h00 ngày 24/01/2015 tại sân Văn phòng Đoàn
- Chạy chương trình vào sáng, chiều ngày 25/01/2015 tại sân Văn phòng Đoàn

Dời địa điểm chương trình Thiết kế khung ảnh và Thiệp xuân
- Dời địa điểm tổ chức tại khuôn viên phía sau nhà học C1 (sau Văn phòng Đoàn), 
- Thời gian tổ chức không thay đổi

Thời gian nhận giấy, chai nhựa trong hoạt động Xuân Yêu Thương
- BTC chương trình sẽ nhận giấy, chai nhựa đóng góp vào các ngày 12, 14, 16/01/2015
- Các bạn hội viên có đóng góp sẽ được tuyên dương trên website Liên chi hội

Ngoài ra, BCH Liên chi hội cũng đã thông báo về việc đóng hội phí và nhắc nhở các chi hội chuẩn bị kĩ lưỡng cho kế hoạch Giao lưu học sinh sinh viên và thời gian tập huấn tài chính, thể thức văn bản cho các đơn vị chi hội sinh viên

Tập huấn tài chính và thể thức văn bản
- Chi hội trưởng (hoặc phó) cùng Ủy viên tài chính chi hội sinh viên 
- Thời gian: 17h00 ngày 09/01/2015
- Địa điểm: phòng thảo luận A, Trung tâm học liệu

Văn phòng LCHSV An Giang
Được tạo bởi Blogger.