Halloween party ideas 2015

Văn phòng LCHSV An Giang thông báo đến các đơn vị chi hội trực thuộc và các bạn hội viên về việc xét hồ sơ học bổng Tình An Giang 2015. Điều kiện, tiêu chí xét hồ sơ học bổng do đơn vị chi hội quyết định phù hợp với từng đơn vị.


Sau khi xét xong hồ sơ các đơn vị gửi về BCH Liên chi hội. Hạn cuối hoàn thành và gửi hồ sơ về BCH Liên chi là ngày 20/01/2015

Phân bổ các suất học bổng: tổng cộng có 12 suất

An Phú - Phú Tân : 2 suất

Châu Phú - Tân Châu : 2 suất
Châu Đốc - Tịnh Biên : 2 suất
Long Xuyên - Tri Tôn : 2 suất
Châu Thành : 1 suất
Thoại Sơn : 1 suất
Chợ Mới : 1 suất
Hòa An : 1 suất


Văn phòng LCHSV An Giang
Được tạo bởi Blogger.