Halloween party ideas 2015

Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần học tập của sinh viên huyện nhà đạt kết quả cao trong suốt quá trình học tập tại các trường Đại Học, Cao Đẳng, Trung học Chuyên nghiệp (THCN) trong toàn quốc. Ban Thường vụ huyện Đoàn thông báo về việc xét hồ sơ đề nghị UBND huyện khen thưởng trong ngày hội "Họp mặt Sinh viên huyện Tịnh Biên lần X và Ngày hội mừng Đảng mừng Xuân" năm 2015, cụ thể như sau:1. Thủ tục đề nghị khen thưởng:
- Bảng điểm kết quả học tập và điểm rèn luyện năm học 2013 - 2014 (có xác nhận của trường hoặc phòng khảo thí) hoặc bảng điểm học kỳ một đối với sinh viên năm I.(điểm trung bình 3.2 trở lên )
- Các loại giấy khen trong học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào (nếu có).
- Danh sách trích ngang theo mẫu:
STT, Họ tên, Năm sinh, Tên trường, Tên ngành học, Hộ khẩu thường trú, Số điện thoại, Xếp loại Điểm năm học
(Phần hồ sơ các bạn hội viên nên liên hệ BCH chi hội sinh viên Châu Đốc-Tịnh Biên)

2. Thời gian nộp hồ sơ:
Chậm nhất đến hết ngày 07/01/2015, các hồ sơ gửi trễ sẽ không được giải quyết
.Nộp về Trang    – 01665.721.116 (5.000 đồng/ bộ hồ sơ)
* Ghi chú: Căn cứ kết quả học tập cá nhân của các bạn sinh viên, Ban Thường vụ huyện Đoàn sẽ tham mưu UBND huyện quyết định khen thưởng (số lượng được khen thưởng sẽ được tính theo kết quả học tập từ cao xuống thấp).


Trên đây là thông báo về việc xét hồ sơ đề nghị khen thưởng trong ngày hội "Họp mặt Sinh viên huyện Tịnh Biên lần IX và Ngày hội mừng Đảng mừng Xuân" năm 2015. Ban Thường vụ huyện Đoàn Tịnh Biên Đề nghị Các Ban Liên lạc sinh viên, Chi hội sinh viên Tịnh Biên tại các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp tổ chức triển khai rộng rãi đến các bạn sinh viên. ED Nguyễn Phúc
CHSV Châu Đốc - Tịnh Biên
Được tạo bởi Blogger.