Halloween party ideas 2015

Trong những ngày qua, đội dự thi của LCHSV An Giang đã tích cực chuẩn bị cho Hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy HIV/AIDS và thực hiện An toàn giao thông do Đoàn trường và Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ phát động tổ chức.
Các bạn chuẩn bị đạo cụ cho phần thi tài năng
Hội thi với sự tham gia của các Đoàn khoa trực thuộc Đoàn trường, các Liên chi hội sinh viên, Câu lạc bộ trực thuộc Hội sinh viên trường cùng các phòng ban với khoảng 32 đội dự thi. Hội thi dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 25/12/2014 tại Hội trường lớn Đại học Cần Thơ.

Văn phòng LCHSV An Giang
Được tạo bởi Blogger.