Halloween party ideas 2015

LCHSV An Giang có 51 bộ hồ sơ đạt yêu cầu Sinh viên 5 tốt cấp trường trên tổng số 59 bộ hồ sơ mà Liên chi hội đã gửi lên Hội sinh viên trường. Sau khi tiến hành xét duyệt HSV trường đã chọn 3 bộ hồ sơ đề nghị xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phồ (Nguyễn Vũ Linh, Phạm Minh Trung, Lê Quốc Huy). Ngày 08/01/2015 sẽ tổ chức trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường tại Hội trường lớn trường Đại học Cần Thơ.Danh sách 51 bộ hồ sơ đạt tiêu chuẩn cấp trường
1 Nguyễn Vũ Linh B1206165 Bảo vệ thực vật K38
2 Phạm Minh Trung B1206229 Bảo vệ thực vật K38
3 Lê Quốc Huy B1208407 Thông tin học K38
4 Trương Thanh Toàn 1110771 Xây dựng cầu đường K37
5 Trần Dân An 1117473 Toán ứng dụng K38
6 Đặng Thị Thanh Trân 3112410 Sinh học K37
7 Nguyễn Hoàng Tuấn 3112574 Công nghệ sinh học K37
8 Trần Thị Kim Chi 4114209 Tài chính ngân hàng K37
9 Huỳnh Thị Kim Lan 5115808 Luật Thương mại K37
10 Nguyễn Trọng Nghĩa B1201132 Việt Nam học K38
11 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như B1201240 Ngôn ngữ Anh K38
12 Đoàn Nhật Giang B1201609 Thông tin học K38
13 Đinh Mỹ Hoa Lê B1201620 Thông tin học K38
14 Lê Kim Tuyền B1201643 Thông tin học K38
15 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh B1201739 Quản trị kinh doanh K38
16 Nguyễn Thị Thanh Ngọc B1201766 Quản trị kinh doanh K38
17 Trương Minh Quân B1201777 Quản trị kinh doanh K38
18 Phan Thị Thúy Hằng B1201910 Marketing K38
19 Nguyễn Thị Nhi B1201937 Marketing K38
20 Nguyễn Thị Tuyết Nhi B1201938 Marketing K38
21 Trần Thị Hạnh Nguyên B1202084 Kinh doanh quốc kế K38
22 Nguyễn Phát Tài B1202095 Kinh doanh quốc kế K38
23 Trần Thị Thùy Dung B1202499 Kế toán K38
24 Nguyễn Thị My Len B1202530 Kế toán K38
25 Phạm Thị Bích Duyên B1202772 Luật Thương mại K38
26 Cao Vĩ Đạt B1203550 Hóa dược K38
27 Nguyễn Ngọc Hạc B1203555 Hóa dược K38
28 Nguyễn Duy Khánh B1204166 Tin học ứng dụng K38
29 Dư Tuấn Nguyên B1204188 Tin học ứng dụng K38
30 Lê Thị Huỳnh Như B1204192 Tin học ứng dụng K38
31 Lê Thị Kim Nhung B1204946 Kỹ thuật điện tử và truyền thông K38
32 Huỳnh Phước Toàn B1204978 Kỹ thuật điện tử và truyền thông K38
33 Đặng Thị Duyên B1205146 Công nghệ thực phẩm K38
34 Cao Quốc Toàn B1205574 Xây dựng công trình thủy K38
35 Võ Thị Thêm B1206394 Kinh tế nông nghiệp K38
36 Phan Anh Kiệt B1206394 Luật Hành chính K39
37 Nguyễn Thị Tuyết Lan B1206561 Phát triển nông thôn K38
38 Nguyễn Văn Quân B1206600 Phát triển nông thôn K38
39 Nguyễn Thành Long B1207691 Luật Hành chính K38
40 Hồ Cẩm Thanh B1208453 Thông tin học K38
41 Huỳnh Phương Thảo B1208455 Thông tin học K38
42 Nguyễn Hoàng Anh Thư B1208463 Thông tin học K38
43 Trần Hoàng Nam B1209535 Phát triển nông thôn K38
44 Huỳnh Thị Bích Hạnh B1301500 Ngôn ngữ Anh K39
45 Trần Huỳnh Tường Vi B1301633 Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh K39
46 Nguyễn Kim Chi B1301637 Ngôn ngữ Anh K39
47 Lê Thị Thanh Thủy B1302086 Quản trị kinh doanh K39
48 Huỳnh Khắc Duy B1303081 Luật Thương mại K39
49 Đào Thụy Minh Thùy B1303146 Luật Thương mại K39
50 Nguyễn Thị Trúc Ly B1306483 Công nghệ thực phẩm K39
51 Lê Hoàng Bảo Lâm B1307744 Bảo vệ thực vật K39

Văn phòng LCHSV An Giang
Được tạo bởi Blogger.