Halloween party ideas 2015 Hôm nay ngày 16/11/2014, BCH LCHSV An Giang đã có buổi họp ở Trung tâm học liệu suốt 4 giờ từ 11h đến 15h để tiến hành xét duyệt đợt 1 các hồ sơ bình xét Sinh viên 5 tốt. Tổng số hồ sơ thu được ban đầu là 54 hồ sơ, trong đó:
- CHSV An Phú-Phú Tân: 10 hồ sơ
- CHSV Châu Đốc-Tịnh Biên: 8 hồ sơ
- CHSV Châu Phú-Tân Châu: 4 hồ sơ
- CHSV Châu Thành: 9 hồ sơ
- CHSV Chợ Mới: 4 hồ sơ
- CHSV Long Xuyên-Tri Tôn: 10 hồ sơ
- CHSV Thoại Sơn: 3 hồ sơ
- CHSV An Giang tại Hoà An: 2 hồ sơ
- Chi đoàn các lớp Kinh doanh quốc tế 2 K38, Tin học ứng dụng 1-2 K38: 4 hồ sơ


Qua đợt xét duyệt đầu tiên, có 15 hồ sơ đạt chuẩn, 39 hồ sơ còn lại được giao trả về các đơn vị CHSV để BCH hướng dẫn hội viên của mình sửa chữa, bổ sung các thông tin, giấy tờ cần thiết. Hạn chót hoàn thành các hồ sơ này là 12h thứ 4 ngày 19/11/2014.

Ban Thông tin & Truyền thông
H. Nguyên
Được tạo bởi Blogger.