Halloween party ideas 2015

            Ban Thông tin & Truyền thông tiền thân là Ban biên tập, được thành lập vào khoảng tháng 6 năm 2013 để hỗ trợ cho công tác Tiếp sức mùa thi của LCHSV An Giang, với nhiệm vụ ban đầu là cung cấp thông tin hỗ trợ thí sinh, phụ huynh, tham gia đội hướng dẫn, tư vấn cho thí sinh. Ban biên tập là đơn vị có chức năng biên tập, hỗ trợ truyền thông đầu tiên trong số các Liên chi hội trực thuộc Hội sinh viên Đại học Cần Thơ và là đơn vị thứ 2 sau Ban truyền thông thuộc Ban thư ký Hội sinh viên Đại học Cần Thơ. 

        Đến nay kết thúc nhiệm kì 2013-2014, để phù hợp với hoàn cảnh và nhiệm vụ mới, Ban biên tập đã được đổi tên thành Ban Thông tin & Truyền thông. 8h ngày 23/11/2014, tại phòng 102 nhà học C1, Ban Thông tin & Truyền thông đã tổ chức buổi Hội nghị để đánh giá lại hoạt động của Ban biên tập trong nhiệm kì 2013-2014 vừa qua và đề ra phương hướng xây dựng Ban Thông tin & Truyền thông nhiệm kì 2014-2015.         Trong nhiệm kì mới, Ban thống nhất hoạt động hướng đến lợi ích và sự phát triển của hội viên, dựa trên cơ sở hoạt động chung của các đơn vị chi hội; nắm bắt nhu cầu, xu hướng tìm kiếm thông tin của hội viên để phát triển website LCHSV An Giang theo hướng tối ưu nhất đồng thời cũng phát triển về kỹ năng, kiến thức cho các thành viên Ban để có thể làm việc chuyên nghiệp hơn.

         Kết thúc buổi Hội nghị, Ban Thông tin & Truyền thông đã đề cử nhân sự như sau:

           Sau đây là một số hình ảnh của buổi Hội nghị:

Đại diện CHSV An Phú - Phú Tân đóng góp ý kiến xây dựng Ban
Đại diện CHSV Châu Phú - Tân Châu đóng góp ý kiến xây dựng Ban
Đại diện BCH LCHSV An Giang phát biểu chỉ đạo
Liên chi hội phó Trần Thị Như Ngọc trao thẻ cho thành viên Ban
                                     
Ban Thông tin & Truyền thông
H. Nguyên

Được tạo bởi Blogger.