Halloween party ideas 2015

CÔNG BỐ DANH SÁCH HỘI VIÊN (Đến thời điểm 28/7/2014)*Các bạn hội viên cần:
- Xem danh sách kiểm tra thông tin, nếu không có tên mình hoặc sai sót thông tin thì đều tiến hành Bổ sung thông tin (xem danh sách và hướng dẫn trong link bên dưới)
- Hạn cuối cho việc bổ sung thông tin đến ngày 15/8/2014

*BCH các chi hội:
- Sau khi kết thúc hạn cuối bổ sung thông tin (15/8) Ban biên tập sẽ gửi danh sách cần bổ sung cho BCH các chi hội để tiến hành bổ sung vào hệ thống
- Thời gian cho BCH bổ sung hội viên: 16/8 - 31/8
Mong BCH các chi hội hoàn thành sớm để chuẩn bị cho việc nhập liệu hội viên K40

Được tạo bởi Blogger.