Halloween party ideas 2015


Thực hiện lời kêu gọi của Đoàn trường về việc ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão, các bạn Sinh viên toàn trường đã nhiệt tình tham gia quyên góp ủng hộ. Tính đến hết ngày 11/10/2013 Đoàn trường đã nhận được số tiền từ các đơn vị cụ thể:

Đvt:đồng
TT
Đơn vị
Số tiền
1
CLB Bốn phương
550.000
2
Khoa Nông nghiệp &SHƯD
3.314.500
3
Khoa Khoa học tự nhiên
3.384.500
4
Khoa Thủy sản
500.000
5
Viện NCPT Đồng bằng sông Cửu Long
803.000
7
Trường THPT Thực hành sư phạm
1.730.500
8
Khoa Dự bị dân tộc
3.025.500
10
BM Giáo dục thể chất
600.000
11
Khoa Công nghệ
5.676.000
12
Khoa Phát triển nông thôn
4.623.500
13
Khoa Luật
2.333.000
14
Khoa Khoa học chính trị
3.090.000
15
Khoa Sư phạm
7.907.000
16
CHSV Vị Thanh
189.000
17
Viện NC&PT Công nghệ Sinh học
4.112.000
18
Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn
2.525.500
19
Khoa Môi trường & TNTN
3.797.000
20
Khoa Công nghệ TT&TT
2.692.500
21
CLB Môi trường
219.000
22
Khoa Kinh tế &QTKD
5.522.000
23
Nhận quyên góp tại Hội trường lớn ngày 5/10
1.220.500
Tổng cộng
57.815.000
 Để các đơn vị có thời gian thông báo và tổ chức quyên góp, Đoàn trường thông báo kéo dài thời gian quyên góp đến cuối tháng 10/2013.
 Địa điểm: văn phòng Đoàn trường (gặp chị Trăm hoặc chị Tiên)
 Rất mong nhận được những đóng góp từ các bạn để hỗ trợ kịp thời và hiệu quả cho đồng bào miền Trung.
Trân trọng.
Được tạo bởi Blogger.