Halloween party ideas 2015

Với mục đích làm giảm căng thẳng sau những ngày học tập mệt mỏi CHSV Châu Phú - Tân Châu tổ chức hoạt động ngày 20/10 cho các bạn hội viên. Mong tất cả các bạn có mặt đầy đủThời gian: sáng 7h30 ngày 20/10/2013
Địa điểm: trước sân khoa Kinh tế


Nguồn tin: Website CHSV Châu Phú-Tân Châu
Link: http://www.chsvchâuphútânchâu.vn/2013/10/to-chuc-hoat-ong-2010-cho-hoi-vien.html
Được tạo bởi Blogger.