Halloween party ideas 2015

Phòng Công tác sinh viên thôn báo, Văn phòng điện tử xin thông báo lại- Đối tượng:
   + Sinh viên Khóa 39
   + Hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn
  + Chưa nhận bất kì học bổng nào trong năm học 2013-2014

Giá trị: 2.000.000 đồng / suất

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên đến hết ngày 10/10/2013

Xem thông báo chi tiết tại đây.

VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ
Được tạo bởi Blogger.