Halloween party ideas 2015


Phòng Công tác sinh viên có thông tin về trợ cấp xã hội cho sinh viên Khóa 39, văn phòng điện tử xin thông báo lại.

Đối tượng:
- SV thuộc diện họ nghèo, có giấy/sổ chứng nhận do UBND xã cấp (đang trong thời hạn sử dụng)
- SV khuyết tật từ 41% trở lên có giấy xác nhận
- SV thuộc diện mồ côi cả cha lẫn mẹ

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 23/9/2013 đến ngày 4/10/2013.

Các hồ sơ cần làm và thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Văn phòng điện tử
Liên chi An Giang
Được tạo bởi Blogger.