Halloween party ideas 2015


Văn phòng điện tử xin thông báo nhắc lại lịch lao động của các chi hội trong tuần 9

Tuần 9 (từ 30/9 đến 4/10)
- Thứ 2: An Phú - Phú Tân (30/9)
- Thứ 3: Chợ Mới (01/10)
- Thứ 4: Châu Đốc - Tịnh Biên (02/10)
- Thứ 5: Châu Phú - Tân Châu (03/10)
- Thứ 6: Long Xuyên - Trí Tôn (04/10)

Các bạn tập trung lúc 16h tại sân Văn phòng Đoàn, trường Đại học Cần Thơ.
Lao động đủ 2 lần các bạn được cộng điểm rèn luyện. Do đó có điểm danh lao động

Văn phòng điện tử.
Được tạo bởi Blogger.