Halloween party ideas 2015


Cách 1: Trực tiếp
- Các bạn tham gia vào buổi họp lệ của chi hội, ngày giờ họp lệ được thông báo trên các bảng tin tại các nhà học, hoặc truy cập vào website http://liênchiangiang.vn để theo dõi
- Bạn xin BCH chi hội mẫu đơn gia nhập, điền thông tin và kèm theo 2 tấm ảnh thẻ 3x4

Cách 2: In mẫu và nộp
- Bạn in mẫu gia nhập chi hội tại đây
- Điền thông tin kèm 2 tấm ảnh cá nhân 3x4 và gửi cho BCH chi hội sinh viên vào ngày họp lệ hoặc liên hệ trực tiếp BCH để nộp

Các thông tin hỗ trợ bạn có thể gửi email cho Ban biên tập qua địa chỉ quantri.lienchiangiang@gmail.com để được trợ giúp
Được tạo bởi Blogger.