Halloween party ideas 2015

Văn phòng điện tử Liên chi hội sinh viên An Giang thông báo đến toàn thể hội viên về học bổng Tết 2014 của tỉnh An Giang.
THÔNG BÁO HỌC BỔNG TẾT 2014

I. Các loại học bổng, trợ cấp và điều kiện
    1. Học bổng loại Giỏi, Xuất sắc của năm 2012-2013:
        - Học bổng loại Giỏi: đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây
             + Điểm trung bình = (Học kì I + Học kì II) / 2 phải lớn hơn hoặc bằng 3.2
             + Điểm rèn luyện phải lớn hơn hoặc bằng 80
             + Hai học kì phải học từ 15 tín chỉ trở lên (có nghĩa là HKI + HKII không được nhỏ hơn 15 chỉ) và không có điểm F
        - Học bổng Xuất sắc: đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây
             + Điểm trung bình = (Học kì I + Học kì II) / 2 phải lớn hơn hoặc bằng 3.6
             + Điểm rèn luyện phải lớn hơn hoặc bằng 90
             + Hai học kì phải học từ 15 tín chỉ trở lên (có nghĩa là HKI + HKII không được nhỏ hơn 15 chỉ) và không có điểm F
*Lưu ý: kèm theo bảng điểm kết quả học tập của năm 2012-2013 có xác nhận của trường và kèm theo mẫu đơn (nên xin nhiều bảng điểm để đề phòng đơn bị thất lạc và kịp thời làm lại đơn mới). Quy về thang điểm 10 (điểm trung bình nhân 2.5)

    2. Học bổng khen thưởng Tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc của năm 2012-2013:
        - Tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc: Photo bằng tốt nghiệp (có công chứng) và mẫu đơn xin học bổng

    3. Trợ cấp:
        - Trợ cấp dân tộc: mẫu đơn trợ cấp dân tộc và xác nhận của trường và địa phương
        - Trợ cấp khó khăn: mẫu đơn trợ cấp xã hội và kèm theo bảng hộ nghèo (có công chứng), và kèm theo các giấy tờ có liên quan khác

II. Nơi cấp mẫu đơn:
     1. Liên hệ chi hội trưởng các chi hội trực thuộc
     2. Download tại website www.liênchiangiang.vn

III. Thời gian nhận đơn:
     - Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/11/2013

IV. Nơi tiếp nhận đơn:
     - Văn phòng Liên chi hội sinh viên An Giang (kế phòng 1, kí túc xá An Giang C12), chỉ nhận vào Chủ nhật từ 14h đến 17h hằng tuần
     - Nộp đơn cho chi hội trưởng các chi hội trực thuộc

TẢI CÁC MẪU ĐƠN

DOWNLOAD CÁC MẪU ĐƠN HỌC BỔNG TẾT 2014

1. Đơn xin hỗ trợ học bổng loại Giỏi, Xuất sắc:


2. Đơn xin nhận tiền khen thưởng và bằng khen của UBND tỉnh


3. Đơn xin trợ cấp diện dân tộc


4. Đơn xin trợ cấp đặc biệt khó khăn

Nếu không tài được các mẫu đơn vui lòng liên hệ quantri.lienchiangiang@gmail.com để được hỗ trợ

*Lưu ý: Vào ngày 02/12/2013 vào website www.liênchiangiang.vn xem danh sách để bổ sung và chỉnh sửa thông tin nếu có thiếu sót. Sau ngày 05/12/2013 mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Mọi thắc mắc về học bổng các bạn hội viên có thể liên hệ qua email: nvvinh2012@gmail.com

Văn phòng điện tử LCHSV An Giang.
Được tạo bởi Blogger.