Halloween party ideas 2015


CHSV Thoại Sơn - Châu Thành tổ chức họp lệ vào ngày 15/9/2013 vào lúc 18h00 tại sân Khoa Kinh Tế với các nội dung sau:
- Lao động đầu năm
- Chào đón Tân sinh viên K39
- Chương trình Trung Thu
- Phát đơn gia nhập chi hội
- và một số nội dung quan trọng khác ...

Rất mong được sự tham gia nhiệt tình của các bạn.
BCH CHSV Thoại Sơn - Châu Thành
Chi hội trưởng: Phạm Công Khanh - Số điện thoại: 0166.524.1724
Được tạo bởi Blogger.