Halloween party ideas 2015CHSV An Phú - Phú Tân thông báo họp chi hội
Thời gian: 18h30, ngày 15/9/2013 tại trước Khoa Nông Nghiệp

Nội dung:
- Phát đơn gia nhập chi hội
- Tổ chức trò chơi hoạt động chào mừng K39
- Chương trình "A Big Family, Welcome You!"
- Chuẩn bị cho Đại hội chi hội
... và một số nội dung khác

Rất mong các bạn đến họp đúng giờ và tham gia đầy đủ.

BCH CHSV An Phú-Phú Tân
Được tạo bởi Blogger.