Halloween party ideas 2015

BCH Chi hội sinh viên Long Xuyên - Tri Tôn thông báo đến toàn thể hội viên về buổi họp lệ chi hội

Thời gian: 18h30 ngày 15/9/2013 tại nhà học C2 (Khoa Sư Phạm, cổng C Đại học Cần Thơ)

Nội dung:
- Tiếp tục ghi danh vào các đội thể thao, văn nghệ của chi hội
- Thông tin cụ thể về chương trình chào đón K39 sắp tới
- Phát đơn gia nhập
- Đăng ký áo chi hội
- Tổ chức trò chơi tập thể
- Và một số việc quan trọng khác...

Vì tình đồng hương, vì quyền lợi của các bạn hội viên và để cho chi hội ngày càng vững mạnh mong các bạn tham gia đầy đủ và đúng giờ

BCH CHSV Long Xuyên-Tri Tôn
Được tạo bởi Blogger.