Halloween party ideas 2015


Nhằm đánh giá lại các hoạt động và tiếp nhận những ý kiến từ các bạn hội viên, đồng thời triển khai một số hoạt động trong tháng. Nay BCH Chi hội sinh viên Châu Phú - Tân Châu thân mời tất cả các bạn hội viên - sinh viên thuộc Huyện Châu Phú và Thị xã Tân Châu đến họp với Ban chấp hành Chi hội.
Nội dung :
@    Tiếp tục thu và phát đơn xin gia nhập hội viên mới;
@    Thông báo chương trình “Nắng gió Phương Nam”;
@    Chuẩn bị lực lượng tham gia Chương trình Chào đón sinh viên Khóa 39 “A Big Family ! Welcome You” của Liên chi hội sinh viên An Giang ;
@    Triển khai “Sinh viên 5 tốt” cho các bạn hội viên đăng kí;
@    Thông tin học bổng từ tỉnh hỗ trợ cho hội viên;
@    Cùng một số thông báo khác;
Thời gian : Vào lúc 18h30, ngày 15/9/2013 ( tối chủ nhật).
Địa điểm : trước sân Khoa Kinh tế-QTKD  (khu II).
Vì tính chất quan trọng của cuộc họp, vì tình đồng hương và sự lớn mạnh của Chi hội, rất mong các bạn đến tham dự cuộc họp với BCH Chi hội đầy đủ và đúng giờ.
Thông báo này thay cho thư mời!.
BCH CHI HỘI SINH VIÊN CHÂU PHÚ – TÂN CHÂU
Mọi chi tiết liên hệ: Hà Thanh Nam
Phone: 0169 7722825

Email: nam101557@student.ctu.edu.vn
Được tạo bởi Blogger.