Halloween party ideas 2015

Ban biên tập tiếp tục gửi đến các bạn các hình ảnh trong hoạt động trò chơi ngoài trời sáng Chủ nhật 22/9

Phối hợp nhịp nhàng
Niềm vui luôn lớn hơn phần thưởng
Đội chơi CHSV Chợ Mới
Đội chơi Châu Đốc - Tịnh Biên
Nhí nhố cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm
Thảo luận chiến thuật
Phần thi kéo co mang lại nhiều bất ngờ
Cùng nhau chụp ảnh tập thể thể hiện tinh thần đoàn kết
Đoàn kết, gắn bó hơn là phần thưởng lớn nhất
Những kỷ niệm khó quên
Ảnh: CHSV Châu Đốc - Tịnh Biên, CHSV Chợ Mới
Được tạo bởi Blogger.