Halloween party ideas 2015

THÔNG BÁO
CHUYỂN HOSTING WEBSITE

Cần Thơ, ngày 30 tháng 8 năm 2013

            Kính gửi:       BCH Liên chi hội sinh viên An Giang,
                                    BCH Chi hội sinh viên trực thuộc,
                                    Toàn thể hội viên.

            Nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ bài viết và thuận tiện trong quá trình quản lý, cập nhật bài viết, tổ kỹ thuật đã nghiên cứu nhiều phương pháp và thử nghiệm, sau khi so sánh hiệu suất tổ kỹ thuật quyết định chuyển host website từ forumotion sang blogspot để thuận tiện trong quản lý bài viết, cập nhật thông tin.

            Từ ngày 1/9/2013, website Liên chi hội sinh viên An Giang có địa chỉ truy cập chính thức là http://liênchiangiang.vn (lưu ý tên miền gõ có dấu).

            Các Hệ thống quản lý các chi hội vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên Cổng thông tin cần chờ cài đặt lại, sau khi hoàn thành tổ kỹ thuật sẽ cấp quyền cho BCH các chi hội quản lý đăng thông tin.

            Ban biên tập xin thông báo đến tất cả hội viên được biết.


TM. BAN BIÊN TẬP
Phụ trách Ban Biên Tập
Dư Tuấn Nguyên.


Được tạo bởi Blogger.