Halloween party ideas 2015

Theo Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học 2013-2014 của trường dành cho sinh viên, Trung tâm Học liệu (TTHL) tổ chức tuần sinh hoạt đầu năm cho tân sinh viên từ 03/09/2013 - 06/09/2013 tại Trung tâm Học liệu. Nội dung cụ thể bao gồm: nghe giới thiệu về việc sử dụng TTHL - hướng dẫn sử dụng các dịch vụ, nguồn tài liệu và cơ sở vật chất của trung tâm, hướng dẫn sử dụng hệ thống tìm kiếm tài liệu của TTHL và các thư viện Khoa; tham quan TTHL và chụp hình làm thẻ.
Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được hướng dẫn về việc sử dụng mail, hệ thống quản lý  tích hợp - lập hế hoạch học tập & đăng ký môn học, và website trường ĐHCT.
Vui lòng xem lịch hướng dẫn chi tiết cho từng Khoa tại đây.
Được tạo bởi Blogger.