Halloween party ideas 2015

 CHÀO ĐÓN CÁC BẠN TÂN SINH VIÊN KHÓA 47 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Lời đầu tiên, Liên chi hội sinh viên An Giang (LCHSV An Giang) gửi đến các bạn Tân sinh viên K47 lời chúc mừng khi bước vào ngôi trường mang tên trường Đại học Cần Thơ. Là Tân sinh viên và là người con của miền đất phù sa, phải chăng trong lòng chúng sẽ có một chút nhớ nhà và lạc lõng trên con đường mang tên Đại học. 

" Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn" 

Xa nhà, xa quê hương, đến vùng đất Cần Thơ để tìm kiếm con chữ, sẽ không thể nào không cảm thấy bở ngỡ, bơ vơ giữa vùng đất mới này. Thấu hiểu điều đó, các bạn sinh viên đã tụ họp lại thành các Liên chi hội, Hội sinh viên để cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống. Từ đây, các bạn sinh viên đã phát huy tinh thần “đoàn kết, chia sẻ, kết nối hình chữ S”. Phát huy tối đa nghĩa cử cao đẹp đó, LCHSV An Giang là nơi tập hợp các bạn sinh viên đến từ vùng đất Thất Sơn - An Giang,  LCHSV An Giang sẽ luôn là người đồng hành, là cầu nối giúp kết nối các bạn lại tại quãng đường đại học này.

Để kịp thời nắm bắt thông tin và hỗ trợ các bạn Tân sinh viên, LCHSV An Giang thông tin đến các bạn các trang thông tin sau như sau:

** Về Trường Đại học Cần Thơ

Web chính thức: https://www.ctu.edu.vn/ 

Fanpage Trường Đại học Cần Thơ: https://www.facebook.com/CTUDHCT/ 

Fanpage Phòng Đào Tạo Trường Đại học Cần Thơ: https://www.facebook.com/daa.ctu.edu.vn/ 

Fanpage Đoàn TN- Hội SV Trường Đại học Cần Thơ: https://www.facebook.com/CTU.Youth/ 

** Về Liên Chi Hội Sinh Viên An Giang

Web chính thức: http://www.lienchiangiang.vn/?m=1 

Fanpage: https://www.facebook.com/lienchiangiang/ 

Liên Chi Hội Trưởng :

- Anh: Lý Trương Khang - Sdt: 0961449653

- Link: https://www.facebook.com/khangsgri.ly

Liên Chi Hội Phó: 

- Chị: Đinh Thị Diễm An - Sdt: 0774066843

- Link: https://www.facebook.com/anan.hey.9 

- Anh: Lê Ngọc Thái - Sdt: 0337353118 

- Link: https://www.facebook.com/lengocthai00

Liên Chi hội sinh viên An Giang - Đại học Cần Thơ


Liên Chi hội sinh viên An Giang bao gồm tám đơn vị trực thuộc và một Ban chuyên môn như sau: 

•   Chi hội sinh viên Long Xuyên - Tri Tôn 

- Chi hội sinh viên Long Xuyên - Tri Tôn tập hợp sinh viên tại Thành phố Long Xuyên và Huyện Tri Tôn

- Chi hội trưởng: Anh Huỳnh Thiện Ngân ( Sdt: 0342727565)  - https://www.facebook.com/huynhthienngan.30.03.06 

- Fanpage: https://www.facebook.com/longxuyentriton/ 

- Group: https://www.facebook.com/groups/chsvlxtt/?ref=share 

Chi hội sinh viên Long Xuyên - Tri Tôn


•   Chi hội sinh viên An Phú - Phú Tân

- Chi hội sinh viên An Phú - Phú Tân tập hợp sinh viên tại Huyện An Phú và Huyện Phú Tân

- Chi hội trưởng: Anh Nguyễn Văn Chí Thanh (Sdt: 0398392471) - https://www.facebook.com/thanh.ne.1422 

- Fanpage: https://www.facebook.com/chsvanphuphutan/ 

- Group: https://www.facebook.com/groups/chsv.anphu.phutan/?ref=share 

Chi hội sinh viên An Phú - Phú Tân


•   Chi hội sinh viên Châu Phú - Tân Châu

- Chi hội sinh viên Châu Phú - Tân Châu tập hợp sinh viên tại Huyện Châu Phú và Thị xã Tân Châu

- Chi hội trưởng: Anh Nguyễn Hoài Tân ( Sdt: 0379586235) - https://www.facebook.com/profile.php?id=100006322217665 

- Fanpage: https://www.facebook.com/chsvchauphutanchau/ 

- Group:https://www.facebook.com/groups/471590219548477/?ref=share&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcPXOsLYRszhBcjXT65kOI8i8cblSo8wUo9pOsXbRMLVTN9i8ZeYUc5iRoqoE3GuE38oCJKwN2zSBo8i8c5mS6ba8ZeYCZWqE3WoCZ4r8drz 

Chi hội sinh viên Châu Phú - Tân Châu


•   Chi hội sinh viên Châu Đốc - Tịnh Biên

- Chi hội sinh viên Châu Đốc - Tịnh Biên tập hợp sinh viên tại Thành phố Châu Đốc và Huyện Tịnh Biên

- Chi hội trưởng: Anh Nguyễn Ngọc Tú (Sdt:  0368391897) - https://www.facebook.com/profile.php?id=100008149026206 

- Fanpage: https://www.facebook.com/CHSVCDTB/ 

- Group: https://www.facebook.com/groups/CHSVCDTB/?ref=share 

Chi hội sinh viên Châu Đốc - Tịnh Biên


•   Chi hội sinh viên Châu Thành

- Chi hội sinh viên Châu Thành tập hợp sinh viên tại huyện Châu Thành

- Chi hội trưởng: Anh Nguyễn Thanh Toàn (Sdt: 0396633241) - https://www.facebook.com/wolf.toan 

- Fanpage:  https://www.facebook.com/FamilyCute0503/ 

- Group:https://www.facebook.com/groups/2194769017332050/ 

Chi hội sinh viên Châu Thành


•   Chi hội sinh viên Thoại Sơn 

- Chi hội sinh viên Thoại Sơn tập hợp sinh viên tại huyện Thoại Sơn

- Chi hội trưởng: Anh Lý Toàn Quốc (Sdt: 0337010565) - https://www.facebook.com/profile.php?id=100024526206254 

- Fanpage: https://www.facebook.com/thoaison.bchchsv 

- Group:https://www.facebook.com/groups/379500258856229/?ref=share 

Chi hội sinh viên Thoại Sơn 


•   Chi hội sinh viên Chợ Mới 

- Chi hội sinh viên Chợ Mới tập hợp sinh viên tại huyện Chợ Mới

- Chi hội trưởng: Anh Châu Văn Việt Nhựt ( Sdt: 0528645912)  https://www.facebook.com/profile.php?id=100042230301455 

- Fanpage: https://www.facebook.com/chsvcm/ 

- Group: https://www.facebook.com/groups/128930897312261/?ref=share 

Chi hội sinh viên Chợ Mới 


•   Chi hội sinh viên An Giang - Phân hiệu Hoà An

- Chi hội sinh viên An Giang - Phân hiệu Hoà An tập hợp sinh viên An Giang đang học tập tại phân hiệu Hoà An - Trường Đại học Cần Thơ

- Chi hội trưởng: Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh ( Sdt: 0964230300) - https://www.facebook.com/profile.php?id=100052875673704 

- Fanpage:  https://www.facebook.com/chsvaghactu/ 

- Group: https://www.facebook.com/groups/chsvaghactu/?ref=share 

Chi hội sinh viên An Giang - Phân hiệu Hoà An


•   Ban Thông Tin và Truyền thông LCHSV An Giang  

- Trưởng Ban: Chị Đinh Thị Tiểu Yến (Sdt: 0837913493) - https://www.facebook.com/dinhthitieuyen 

- Phó Ban : Anh Lê Minh Phong (Sdt: 0394781496) - https://www.facebook.com/leminhphong1004 

- Phó Ban : Anh Lê Hữu Tín ( Sdt: 0838271423) - https://www.facebook.com/profile.php?id=100006861949290 

- Fanpage: https://www.facebook.com/ThongTinTruyenThongCTU/ 

Ban Thông Tin và Truyền thông LCHSV An Giang 

Ban Thông tin & Truyền thông LCHSV An Giang

Ảnh: Lê Hữu Tín

Tin: Lê Minh Phong


CHI HỘI SINH VIÊN CHÂU THÀNH VÀ CHI HỘI SINH VIÊN CHỢ MỚI PHÁT HUY TINH THẦN HÈ TÌNH NGUYỆN TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2021.
Đội hình tình nguyện viên  tiếp sức mùa thi của chi hội sinh viên Châu Thành

Đội hình tình nguyện viên  tiếp sức mùa thi của chi hội sinh viên Chợ Mới

Mùa thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 là kỳ thi lớn trong cả nước được diễn ra hằng năm, có tầm quan trọng đối với tất cả các thi sinh và kể cả những người thân xung quanh.
Cuối cùng, các sĩ tử sẽ chính thức bước vào kì thi trong 2 ngày 07-08/07/2021 , các bạn thí sinh đã phải trải qua tôi luyện 12 năm đèn sách để chuẩn bị cho hành trang vào thế giới hoàn toàn mới. 
CHSV Châu Thành tiếp sức mùa thi tại trường THPT Vĩnh Bình

Đội hình tình nguyện viên  tiếp sức mùa thi của CHSV Chợ Mới

Nhằm góp sức trẻ và tiếp nối truyền thống tình nguyện, giúp đỡ các thí sinh tại quê nhà tỉnh An Giang. 
Bằng tinh thần hăng hái và sự chuẩn bị chu đáo để hỗ trợ, vừa qua CHSV Châu Thành và CHSV Chợ Mới của LCHSV An Giang đã tổ chức lực lượng “ Tình nguyện viên” (TVN) về quê hỗ trợ cùng Đoàn trường địa phương với vai trò là cựu học sinh về hỗ trợ.
Tại huyện Chợ Mới, CHSV Chợ Mới tiếp sức cùng với Đoàn trường Nguyễn Hữu Cảnh và THPT Võ Thành Trinh. 
Ở huyện Châu Thành, CHSV Châu Thành đồng hành cùng với Đoàn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Cần Đăng và THPT Vĩnh Bình. 

CHSV Chợ Mới tiếp sức mùa thi tại trường THPT Võ Thành Trinh

Đội hình tình nguyện viên  tiếp sức mùa thi của chi hội sinh viên Châu Thành

Kể từ ngày bắt đầu sứ mệnh của mình, truyền thống “Tiếp sức mùa thi” của LCHSV An Giang không chỉ là cầu nối giúp các thí sinh vững tin trên hành trình chinh phục tri thức, mà còn là nơi kết nối những trái tim yêu thương. Những giá trị của tinh thần tình nguyện, nhân văn ấy tiếp tục lan tỏa và phát huy trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. 
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã đi một chặng đường dài, nhìn lại để thấy rằng làm một việc tử tế không hề giản đơn, càng không thể “hái quả ngọt” trong một sớm một chiều, đặc biệt trong năm nay với bối cảnh cả nước đang phải tăng cường thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Để làm nên những thành công của chương trình “Tiếp sức mùa thi”, có sự nỗ lực của rất nhiều thanh niên, sinh viên, học sinh và nhiều doanh nghiệp luôn âm thầm vì tương lai đất nước. 
Phát nước cho các sỉ tử sau thi của CHSV Chợ Mới

CHSV Châu Thành chúc mừng các bạn thí sinh hoàn thành cuộc thi

Kỳ thi đã diễn ra thành công tốt đẹp cùng với đó là nhiệm vụ của các bạn TNV cũng hoàn thành suất sắc. CHSV Chợ Mới, CHSV Châu Thành nói riêng và cả LCHSV An Giang nói chung rất mong sẽ sớm gặp lại các bạn thí sinh tại trường Đại học Cần Thơ vào năm học tới với vai trò là “ Tân sinh viên K47”. 
Các TNV Châu Thành vui chơi sau khi kết thúc giờ thi
Ảnh/Tin: Tổng Hợp

 Tổng kết hoạt động giao lưu " Học sinh - Sinh viên" của CHSV Chợ Mới.


Vừa qua vào ngày 25/04/2021 Ban chấp hành CHSV Chợ Mới cùng với đông đảo các bạn hội viên, sinh viên thuộc các Chi hội của Liên chi hội sinh viên An Giang đã tổ chức ngày hội Giao lưu " Học sinh - Sinh viên" diễn ra tại trường THPT Võ Thành Trinh thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Ban tổ chức và các bạn tình nguyện viên chụp ảnh khi tham gia giao lưu “ Học sinh – Sinh viên “ 


Buổi giao lưu đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các bạn học sinh trường THPT Võ Thành Trinh và các bạn học sinh thuộc các nhóm đội viên, thanh niên tình nguyện từ các trường xung quanh như: THPT Nguyễn Văn Hưởng, THPT Ung Văn Khiêm,...  

Tại đây, các bạn học sinh không chỉ được nghe các anh, chị giới thiệu về lợi ích của việc học tập,  giới thiệu về các chuyên ngành, ngành học, chương trình đào tạo, chính sách học phí, thông tin học bổng, hoạt động ngoại khóa rèn luyện kỹ năng toàn diện và năng động, phương thức xét tuyển của các trường Đại học nói chung và Trường Đại học Cần Thơ nói riêng.  

Các bạn học sinh, chăm chú lắng nghe  những lời chia sẻ từ các anh chị sinh viên

Và từ lẽ đó, ngày hội Giao lưu " Học sinh - Sinh viên" tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã  thực sự trở thành sân chơi bổ ích, đoàn kết để các học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm phát huy năng lực bản thân. Từ đó, giúp nâng cao trình độ, đạt kết quả cao trong học tập, nâng cao khả năng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Hoạt động văn nghệ, giao lưu “ Học sinh – Sinh viên” 

Bên cạnh đó, buổi giao lưu được tổ chức nhằm gắn kết nhà trường, các thế hệ sinh viên và học sinh; kết nối và sẻ chia, chắp cánh thành công cho các thế hệ sinh viên tương lai. Tiếp đó, chương trình lần này còn giúp cho các bạn học sinh chuẩn bị là tân sinh viên phần nào hiểu rõ hơn về ngành mà mình theo học và nắm bắt được yêu cầu của nhà tuyển dụng trong thị trường hiện nay. Đây cũng là cơ hội để các bạn học sinh giao lưu học hỏi với các anh chị  sinh viên, những người đã có kinh nghiệm, kỹ năng trong cuộc sống để có thể có cho mình một hành trang ý nghĩa và bổ ích.

Hoạt động bắt tay, giao lưu “ Học sinh – Sinh viên” 

Buổi gặp mặt kết thúc đã thực sự để lại những cảm xúc và ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi học sinh, sinh viên. Qua đó các bạn học sinh sẽ có thêm nhiều cơ hội, động lực; các thế hệ sinh viên và học sinh nhà trường sẽ truyền nối nhau tinh thần nhiệt tình, gắn bó và truyền thống kết nối, sẻ chia, giàu truyền thống của các trường THPT trên địa bàn tỉnh An Giang nói chung và huyện Chợ Mới nói riêng. 

Chúc mừng ngày hội giao lưu diễn ra thành công tốt đẹp 

Cuối lời, mến chúc cho tất cả các bạn sinh viên ngày càng giàu năng lượng và sự nhiệt huyết cống hiến sức trẻ, chúc cho các bạn học sinh học hành chăm chỉ, và đạt được ước mơ của mình trong một tương lai gần nhất.

Tin: Lê Minh Phong - Ban Thông Tin và Truyền Thông LCHSV An GiangTỔNG KẾT NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH – HƯỚNG NGHIỆP 2021  HÀNG TRĂM TRƯỜNG THPT, HÀNG NGÀN LƯỢT THI SINH, HÀNG TRĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRƯỜNG NGHỀ THAM GIA NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH VỚI HƠN 130 GIAN HÀNG

Nguồn ảnh: Phan Vinh


Từ 7h – 14h ngày 04/4/2021 tại trường Đại học Cần Thơ (đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) đã diễn ra “Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2021” 


Từ sáng sớm không khí đã rất náo nhiệt và sôi động từ hơn 130 gian hàng đến từ gần 100 trường đại học, cao đẳng , trường nghề,…hòa vào đó là sự nhộp nhịp, tấp nập của hàng ngàn lượt thí sinh đến từ hành trăm trường THPT. Và bầu không khí đó vẫn không hạ nhiệt và duy trì cho đến cuối ngày hội mặc dù thời tiết khá ôi bức.

Các học sinh trường THPT giao lưu với các bạn sinh viên

Với chủ đề ngày hội “Học gì để thành công trong thời đại chuyển đổi số?”, “Học sinh cần biết mình thích ngành gì, tránh theo ý gia đình và đám đông. Không chọn được ngành phù hợp, yêu thích thì hậu quả sẽ đáng tiếc là các bạn không theo đuổi đến cùng,…” – Cẩm nang tuyển sinh đại học và cao đẳng 2021 sẽ giúp các bạn thí sinh chọn được ngành học phù hợp nhất cho tương lai, thông qua các chuyên gia tư vấn sẽ giải đáp thắc mắc về chọn ngành, chọn trường trong năm nay.


Riêng đối với LCHSV An Giang với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo, đơn vị đã liên hệ được gần 10 trường THPT trên địa bàn tỉnh với lượt thi sinh tham gia trên 600 bạn. Đây là con số khá ấn tượng mặc dù vẫn có vài trường không tham gia vì lí do tình hình dịch bệnh và điều kiện không cho phép tham gia. Và để thuận tiện cho các đoàn trường đến tham quan, thì LCHSV An Giang đã tổ chức hàng trăm lực lượng tình nguyện viên của các chi hội nhằm hỗ trợ dẫn đoàn các đoàn trường để các thí sinh được tham quan và nghe tư vấn về các khoa, viện và các gian hàng rõ hơn trong công tác chọn ngành cho bản thân.

CHSV An Phú - Phú Tân và học sinh THPT chụp ảnh kỷ niệm 

Ngoài ý nghĩa chương trình tư vẫn tuyển sinh – hướng nghiệp ra, thì đây cũng là dịp để các thi sinh và các bạn sinh viên có thời gian giao lưu, gặp gỡ mọi người, tham gia các trò chơi thú vị rinh quà liền tay giải tỏa căng thẳng sau những giờ lao động trí óc. Và chương trình kết thúc với những hành trang bổ ích - quan trọng cho các bạn thí sinh nói riêng và cho tất cả chúng ta. 

CHSV Long Xuyên - Tri Tôn và học sinh THPT chụp ảnh kỷ niệm 


Ảnh: Tổng Hợp Liên Chi Hội Sinh Viên An Giang
Tin: Thanh Toàn


 TỔNG KẾT LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN LCHSV AN GIANG -  HƠN 400 SINH VIÊN TỈNH AN GIANG THAM GIA LỄ KẾT NẠP HỘI VIÊN 2020-2021.


Ban chấp hành LCHSV An Giang kết hợp với BCH CHSV các đơn đơn vị trực thuộc liên chi đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp hội viên 2020-2021 cho hơn 400 bạn sinh viên trong không khí phấn khởi và náo nhiệt.

Hội trường lễ kết nạp

Vừa qua vào 18H30, ngày 30/3/2021 tại 106/C1 Khu II Đại học Cần Thơ, LCHSV An Giang đã tổ chức thành công lẽ kết nạp hội viên cho hơn 400 bạn sinh viên  LCHSV An Giang đến từ 7 đơn vị trực thuộc. Tại buổi lễ LCHSV An Giang rất vinh dự được đón tiếp và sự quan tâm của BCH HSV trường ĐHCT, các LCHSV bạn và hơn hết là sự nhiệt tình của hơn 400 bạn tân hội viên.

Anh Nguyễn Hoàng Huy và BCH LCHSV An Giang

Đến với buổi lễ là một không khí vô cùng nóng lửa đến từ các tiếc mục văn nghệ, khơi dậy sự hào hứng và tự tin cùng nhau hòa chung nhịp đập. Và sự hào hứng đó còn được thể hiện thông qua từng gương mặt của các bạn khi nhận được thẻ hội viên cao quý từ Liên chi hội trưởng và Liên chi hội phó để chính thức trở thành một thành viên mới của ngôi nhà hội viên. Với tinh thần nhiệt huyết đó, hy vọng rằng các bạn tân hội viên sẽ dùng ngọn lửa tuổi trẻ và lòng nhiệt thành đóng góp sức mình vào các hoạt động của đơn vị, liên chi,….Khắc dấu kỉ niệm và thành tích đáng tự hào của một thời sinh viên trân quý.

Anh Nguyễn Hoàng Huy trao quyết định hội viên


Ngoài ra, tại buổi lễ cũng là dịp để mọi người cùng nhìn lại chặn đường một năm hoạt động đầy ý nghĩa và tươi đẹp của các bạn hội viên, các chi hội đã đồng hành cùng với LCHSV An Giang. Đó chính là tất cả tài sản của sức trẻ và tinh thần hăng hái đi đầu trong các hoạt động, xứng đáng để ghi vào niềm tự hào tháng năm sinh viên.

Đến với buổi lễ, LCHSV An Giang rất vinh dự được tiếp thu ý kiến từ phía đại diện BCH HSV trường -  anh Nguyễn Hoàng Huy, tại đây anh đã chia sẻ và phát động phong trào lớn “Sinh viên 5 tốt” đến tất cả mọi người. Đồng thời giải đáp các thắc mắc của các bạn thông qua các câu hỏi, từ đó khích lệ các bạn hăng hái trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” cùng gặt hái danh hiệu cao quý, minh chứng cho thành quả nổ lực trong suốt chặng đường một năm.

Anh Nguyễn Hoàng Huy chia sẻ và phát động phong trào lớn “Sinh viên 5 tốt”

Cuối cùng là tổ chức hưởng ứng hội thi olympic các môn lý luận chính trị và tư tưởng HCM kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản HCM (26/3/1931 – 26/3/2021) nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng và tư tưởng chủ tịch HCM cho hội viên, sinh viên. Song song đó là phần phát động cuộc thi Tiếng anh trong sinh viên “Star Awards 2021”, vì tiếng anh thời công nghệ số hiện nay rất cần thiết và có tầm quan trong trong công việc sau này của mọi người. Và LCHSV An Giang luôn luôn mong muốn tạo điều kiện cho hội viên của mình được tiếp thu kiến thức mới và được rèn luyện những kỹ năng mềm bổ ích để khi xa rời thời sinh viên thì các bạn sẽ tự tin bước tiếp chặn đường của riêng mình và mãi nhớ về những kỉ niệm đẹp này.

Ảnh chụp kỷ niệm

Một lần nữa, Ban tổ chức chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn đã dành thời gian quý báu tham gia Lễ kết nạp hội viên, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ đến từ Ban Thông Tin – Truyền Thông, Các BCH CHSV trực thuộc, Ban hậu cần đã chung tay vào sự thành công của buổi lễ. BCH LCHSV An Giang xin chúc sức khỏe các bạn và hy vọng các bạn sẽ tích cực tham gia, đóng góp vào sự phát triển của Liên chi nói chung.

Ảnh: Ban Thông Tin & Truyền Thông 
Liên Chi Hội Sinh Viên An Giang
Tin: Thanh Toàn

 


TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN XUÂN TÂN SỬU 2021 CỦA CHI HỘI SINH VIÊN CHÂU THÀNH

Nhằm thiết thực chào đón mùa  xuân Tân Sửu với nhiều sự hứa hẹn và thành công rực rỡ, đồng thời phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ năng động, sáng tạo và hiện đại của những người con vùng đất Châu Thành thân thương đồng thời mang đến những lợi ích cụ thể cho quê hương, cộng đồng xã hội.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động xuân chính là hoạt động quét dọn vệ sinh cảnh quan môi trường nằm trong chuỗi công trình thanh niên “Cột điện nở hoa” của đoàn phường An Cư với sự tham gia của CHSV Châu Thành.

Buổi lễ ra quân vệ sinh môi trường
Các TNV tháo gỡ các quảng cáo trái phép.
Các TNV thực hiện quét dọn vệ sinh.

Cùng nằm trong chuỗi hoạt động chào đón xuân của đoàn phường An Cư chính là chương trình ‘Hội thao xuân” với sự tham gia của các đơn vị trực thuộc và CHSV Châu Thành.

Đoàn viên chi đoàn KV3 phối hợp cùng hội viên CHSV Châu thành trong các hoạt động trò chơi.
Giải thưởng sau chương trình.


Và tiếp nối chuỗi hoạt động chào xuân của CHSV Châu Thành là hoạt động tham gia cùng Huyện Đoàn Châu Thành với tên gọi “Tết tình người” – đây là buổi hoạt động đầy ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần uống nước nhớ nguồn và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành.

Phần lễ mở đầu trong trong trình.

Các hội viên – sinh viên của chi hội thực hiện thắp hương tưởng nhớ.


Hình lưu niệm với các chiến sĩ trong chương trình và ban lãnh đạo Huyện Đoàn Châu Thành

Hoạt động thăm viếng nghĩa trang cũng khép lại chuỗi chương trình chào đón “Xuân Tân Sửu 2021” của CHSV Châu Thành và đa số các hoạt động đều đảm bảo các biện pháp phòng dịch. Ngoài việc để lại những cảm xúc và kỉ niệm  đẹp của tuổi trẻ Châu Thành thì các bạn đã học tập được rất nhiều điều bổ ích. 

Nhân dịp tết đến xuân về thay mặt BCH CHSV Châu Thành, chúc tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn hội viên – sinh viên Châu Thành thật nhiều sức khỏe và thành công. 

Ảnh: Thanh Toàn

Bài viết: Thanh Toàn

 

 Nhằm thiết thực chào mừng kỉ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2021). Đồng thời tuyên dương các tấm gương sinh viên tiêu biểu, sinh viên đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và “Sinh viên 5 tốt” các cấp, khơi gợi niềm tự hào, tăng cường thúc đẩy tinh thần giáo dục và kịp thời ghi nhận thành tích từ đó tạo động lực trong các hoạt động học tập cũng như rèn luyện trong sinh viên.

Thời gian: 09/01/2021, từ 07H – 20H nhằm tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Địa điểm: Hội trường 4 lầu 8 Nhà Điều Hành Trường ĐH Cần Thơ, khu II đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

Thay mặt BCH LCHSV An Giang xin chúc mừng:

-  Chị Nguyễn Thị Ngọc Hảo (Kiểm toán – K43) được khen thưởng “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố.

-  “Sinh viên 5 tốt” được khen thưởng của Hiệu trưởng “Đạt danh hiệu từ 03 năm học”.

+ Anh Nguyễn Văn Bạc (Ngôn ngữ anh – K42)

+ Anh Đào Chí Công (Quản lí tài nguyên và môi trường – K43)  

-  Các anh, chị “Sinh viên 5 tốt” được khen thưởng của Đoàn trường “Đạt danh hiệu trong 02 năm học” và 79 anh, chị đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” 2019 – 2020.

Đây chính là những danh hiệu cao quý, là minh chứng cho những quá trình phấn đấu dài lâu, sự nỗ lực và rèn luyện của mỗi cá nhân. Một lần nữa xin chúc mừng đến các anh, chị, các bạn và hy vọng trong năm học tới các bạn hội viên – sinh viên của LCHSV An Giang sẽ tiếp tục phấn đấu và gặt hái được nhiều thành công.

Các bạn hội viên - sinh viên chụp ảnh kỷ niệm

Ảnh/ Tin: Ban Thông Tin & Truyền Thông 
Liên Chi Hội Sinh Viên An Giang
Được tạo bởi Blogger.